Welcome to Thai Travel Clinic

คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

1 - จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนมาที่คลินิกหรือไม่

ไม่จำเป็น ผู้เดินทางสามารถ 'walk-in' เข้ามาพบแพทย์ที่คลินิก ตามวันราชการ เวลา 8.00-15.30 น. หรือมา คลินิกพิเศษวันเสาร์เช้า 9.00-12.00น. ได้โดยไม่ต้องนัดหมาย

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก แนะนำให้ท่านทำ นัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และลดเวลารอคอยลงได้ ท่านสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวก และลงทะเบียนนัด online ได้ด้วยตัวเอง โดย คลิกที่นี่

2 - แพทย์สามารถออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนได้หรือไม่

ได้ ที่คลินิกนักท่องเที่ยว แพทย์สามารถออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนให้ได้ โดยหนังสือจะมีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น

  1. สมุดรับรองการฉีดวัคซีน (สมุดเล่มเหลือง) ใช้เป็นหลักฐานในการฉีดวัคซีนไข้เหลืองซึ่งสามารถใช้ยื่นขอวีซ่า และใช้เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบางประเทศ  
  2. สมุดรับรองการฉีดวัคซีนทั่วไป จะเป็นสมุดที่ทางคลินิกออกให้เพื่อบันทึกประวัติการฉีดวัคซีน
  3. หนังสือรับรองต่างๆ เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่างประเทศ หรือไปแลกเปลี่ยน หนังสือหรือเอกสารเหล่านี้ ทางนักเรียนหรือผู้ปกครองมักจะได้รับจากบริษัทหรือองค์กรที่ดูแลนักเรียน หรือเป็นเอกสารจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่จะไปเรียนต่อ ซึ่งมีความหลากหลายและมีรายละเอียดอยู่ ควรนำเอกสารดังกล่าวมาพบแพทย์ทุกครั้ง
  4. หนังสือรับรองวัคซีนที่เคยได้รับตอนเด็ก ในกรณีนี้ผู้ปกครองต้องนำสมุดสีชมพู ที่บันทึกวัคซีนที่เคยได้รับตอนเด็ก ในกรณีที่สมุดวัคซีนหาย ให้ลองติดต่อโรงพยาบาลที่เด็กเคยฉีดวัคซีนเพื่อขอประวัติ แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆ แพทย์จะทำการซักประวัติ อาจต้องเจาะเลือดเพื่อยืนยัน และอาจต้องฉีดวัคซีนบางชนิดใหม่ แล้วแต่กรณี

3 - จะไปเที่ยวประเทศไหน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

หลักทั่วไปในการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

1. รักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงก่อนการเดินทาง ไม่ควรเดินทางทั้งๆที่ยังไม่สบายอยู่ ในผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเมื่อจะเดินทางโดยเฉพาะไปในต่างประเทศหรือไปเป็น ระยะเวลานาน และต้องเตรียมยาประจำตัวไปด้วยเสมอ


2. ต้องหาข้อมูลเรื่องสถานที่หรือประเทศที่เราจะเดินทางไป ว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพในด้านไหนบ้าง เพราะแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปเช่น

ถ้าจะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศแถบแอฟริกา

อ่านต่อ.....

4 - จะมาขอซื้อยาป้องกันมาลาเรียที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้ไหม และต้องทำอย่างไร

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนไม่จำหน่ายยาป้องกันมาลาเรียให้กับประชาชนทั่วไป เนื่องจากยามาลาเรียเป็นยาควบคุมพิเศษ จำเป็นต้องควบคุมการใช้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา

อย่างไรก็ตามถ้าผู้เดินทางจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย อาจจำเป็นต้องใช้ยาป้องกัน ควรมาพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาเป็นรายๆไป ในกรณีดังกล่าวแพทย์อาจพิจารณาจ่ายยาป้องกันมาลาเรียให้แล้วแต่กรณี 

5 - สามารถมาตรวจ TB Skin test ที่คลินิกได้หรือไม่

ที่คลินิกสามารถตรวจ การตรวจภูมิคุ้มกันวัณโรคทางผิวหนังได้ ซึ่งมีหลายชื่อเรียก เช่น TB skin test, Tuberculin skin tes หรือ Mantoux test โดยทั่วไปในประเทศไทยไม่นิยมใช้การตรวจวัณโรคโดยวิธีนี้ แต่ในบางประเทศยังกำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะการขอ VISA นักเรียน นักศึกษาต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรคก่อน

ผู้ที่จะขอเข้ารับบริการจะต้องมาที่คลินิก 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันจันทร์หรืออังคารเช้าเท่านั้น เพื่อฉีดยาทดสอบทางผิวหนัง และมาพบแพทย์อีกครั้งในอีก 3 วันเพื่ออ่านผล ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจดังกล่าว ควรทำ นัดหมายล่วงหน้า

ควรศึกษาข้อมูลจากบทความนี้ก่อน 

ทำอย่างไรเมื่อต้องตรวจ Tuberculin test (TB skin test) ก่อนไปเรียนเมืองนอก

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจ Tuberculin skin test

6 - สามารถฉีดวัคซีนหลายๆ ชนิด ในวันเดียวกันได้หรือไม่

ได้ การฉีดวัคซีนหลายๆ ชนิด ในวันเดียวกันนั้นไม่ได้เป็นอันตรายและสามารถรับพร้อมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัคซีนเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนแรงแล้ว เช่น วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนอีสุกอีใส ฯลฯ ควรรับในวันเดียวกัน หากไม่สามารถรับได้ในวันเดียวกันได้ จำเป็นจะต้องทิ้งช่วงห่าง อย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพราะอาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันลดลง

7 - จะมาฉีดวัคซีนไข้เหลืองต้องทำอย่างไรบ้าง

ต้องมาฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และต้องนำ passport ตัวจริงมาด้วย เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานในการออก หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

อ่านเพิ่มเติม: 

- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไข้เหลือง

- ไปบราซิล-เปรูต้องฉีดไข้เหลืองหรือไม่

- สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

8 - ยังไม่มี passport หรือยังไม่ได้รับ passport สามารถมาฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนได้หรือไม่

ถ้ามีกำหนดการเดินทางแน่นอน สามารถมาฉีดวัคซีนไว้ก่อนได้ ซึ่งในกรณีนี้วันที่ฉีดวัคซีนจะยังไม่ได้หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง แต่จะได้ในภายหลังเมื่อนำ passport มา


9 - ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน สามารถมาฉีดวัคซีนที่คลินิกได้หรือไม่

ได้ คลินิกนักท่องเที่ยวให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

10 - ควรมาพบแพทย์เพื่อขอรับวัคซีนก่อนการเดินทางนานเท่าใด

ควรมาพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษา และฉีดวัคซีน ก่อนเดินทางตั้งแต่เนิ่นๆ โดยทั่วไปแนะนำให้มาก่อนการเดินทางอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ เนื่องจากวัคซีนบางอย่างต้องฉีดหลายเข็ม กว่าที่่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ การมาฉีดตั้งแต่เนินๆจะให้ผลการป้องกันที่ดีกว่า

11 - การให้คำปรึกษาก่อนการเดินทางมีขั้นตอนอย่างไร และใช้เวลาเท่าไร

1. นักท่องเที่ยวจะต้องกรอกแบบฟอร์มของคลินิกเพื่อลงทะเบียน  (10-15 นาที)

2. พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง ซึ่งแพทย์จะพิจารณาแผนการเดินทาง สถานที่ที่จะไป ความเสี่ยงของโรคต่างๆ และแนะนำการให้วัคซีนหรือยาป้องกันโรคเหมาะสม (20-30 นาที)

3. รับวัคซีน และฉีดยาโดยพยาบาลวิชาชีพ (10-15 นาที)

4. สังเกตุอาการหลังฉีดวัคซีน (30 นาที)

โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวจะได้รับการบริการเสร็จสิ้นภายใน 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการนัดหมายมาล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลารอคอย และจะตัดขั้นตอนที่ 1 ไปได้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถกรอกประวัติและลงทะเบียน online ได้ล่วงหน้า


View Site in Mobile | Classic
Share by: